Den bästa tid är nu...

*Idag på Alla hjärtans Dag så vill RSK skicka ett stort fång med rosor. Till alla ideellt arbetande skotereantusiaster runt om i landet.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Hej allihopa!

På förekommen anledning så vill RSK påminna både gamla som nya medlemmar följande:
Det är absolut nödvändigt och ett måste, att ni sms:ar eller mailar våran sekreterare era uppgifter (namn, adress, tel.nr samt mail adress). I samband med att ni löser ett ledbevis eller medlemsskap i RSK.
Detta naturligtvis för att vi skall veta och kunna skicka erat ledbevis samt medlemsbevis till rätt adress. Vi har också en långsiktig tanke med detta. Kommande år så blir dom medlemmar som tidigare angett ovan nämnda uppgifter till RSK. Tilldelade ett medlemsnr. som man hädanefter endast behöver ange, vid olika typer av betalningar till RSK.

Gör så här:
maila helena.weidenbladh@hotmail.com eller sms:a 070 516 77 88.
Uppgifter vi behöver är hur och när du betalade, din adress, mobilnummer, mailadress samt för vilka du betalar. Särskilt viktigt om du betalar för hel familj.

Mer info. hittar ni på:
http://www.rsk.n.nu/medlemsinfo

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Skall ni besöka Borgafjäll och passera Borgasjön så kan detta vara bra att veta och att ta i beaktning. (Se länk nedan)

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem

https://www.facebook.com/borgafjallsskoterklubb/photos/a.606043636167783.1073741828.605994339506046/985371634901646/?type=3 


*VIKTIG INFORMATION!!!

P.g.a det milda och ostadiga vädret som varit den senaste veckan så har den planerade testbilsverksamheten längs med bl.a Dabbsjövägen ej kunnat genomföras. (Se tidigare inlägg)
Detta innebär att man kommer köra under dagarna 1-3 Feb istället. Respektera detta och försök att undvika köra på leden mellan Risbäck - Oxvattnet dessa dagar!

TACK FÖR VISAD RESPEKT OCH FÖRSTÅELSE!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Det är till Svanabyn ni skall åka om ni vill vara lite nostalgiska och se "gamla muskler" mäta sina krafter mot varandra för en dag...

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Eftersom vädrets makter inte stått på våran sida den senaste tiden. Så lägger vi upp ett tidigare inlägg.
Detta i förhoppning om att ni både skall ha förståelse och överseende med ledprepareringen inom vårat ansvarsområde...

Varför visa respekt för skoterlederna - Särskilt de nysladdade!

Har du någonsin funderat varför leden inte är sladdad.
Det finns många förklaringar till just det.
När det gäller Sverige är ofta ekonomin avgörande för att det inte kan sladdas sent varje kväll, efter de dagar då det är högtryck i snöskotertrafiken. Här presenteras lite mer bakgrund om varför det inte alltid är sladdat när JAG vill köra efter bra underhållen led.
I Nordamerika är många klubbar/huvudorganisationer finansierade via skoterregistreringsavgifter, bränsleskatter och medlemsavgifter samt bidrag från offentlig sektor. Men det är ofta de själva som utför underhållsarbetet efter lederna, oftast sker detta med frivilliga.
I Sverige är huvuddelen av lederna underhållna med försvinnande små resurser på ideell och ofta självfinansierad basis. Bidrag från det offentliga krymper ständigt trots att våra skoterleder egentligen ska tillhöra infrastrukturen då vi på samma sätt som Nordamerikanerna, tillför samhället åtskilliga skattekronor utan att konkret se dem återkomma till oss snöskoteråkare.
De frivilliga inser behovet av ledunderhåll för att skapa ett bra lednät för snöskoteråkarna, turistentrepenörer mfl, Samt det tillskott snöskoteråkningen tillför lokal ekonomi både lokalt och regionalt. Dessutom är de oftast passionerade snöskoteråkare liksom dig själv.
Visa dem din respekt för dem och deras arbete och försök inte att förstöra de resultat de åstadkommit, genom hårt arbete just för dig.
Kom ihåg, ledskötare har det rätta beteendet, inte du. Och förresten, ditt rätta beteende är att vara medlem i en skoterklubb nära dig, det är billigt, enkelt och rätt.
De viktigaste förutsättningarna för effektivt ledunderhåll är naturligtvis snötillgång och rätt temperatur. Den ideala temperaturen för ledunderhåll är mellan -5 C till – 20 C, dock kan den variera beroende på naturliga förutsättningar och lokala variationer typ luftfuktighet, köldfall från högre belägen terräng osv.
Efterhand snön samlas och bearbetas i ledsladden måste det ha möjlighet att flyta ut, likt mjöl efter sladden. Som vi alla vet blir snön klibbig och blöt när temperaturen ligger runt +/- 0 C. Istället för att flyta ut bakom sladden byggs snön upp i sladden till det spiller över i större bollar, stycken. Dessa större stycken är farliga när de senare fryser till mitt på leden.
För att sladda effektivt och få en led som står emot intensiv trafik måste man skära bort kullen/guppet helt och hållet, inte bara fylla igen gropen.
Pucklar har ett minne, fyller man bara i gropen med ny, lös snö kommer den snabbt tillbaka efter några få överfarter med snöskoter.
När man sladdar nysnö kan skäret inte sänkas djup nog för att skära bort puckeln. Detta därför att snön samlas i sladden snabbare än vad den hinner flöda ut, under sladd och kladdrullar. För bästa resultat är återigen situationen, att snön spiller över sidorna/kanterna på sladden.
Efter ett snöfall är det bättre att låta snöskotertrafiken köra under en dag för att ”slå luften” ur snön. När man sedan sladdar ”avluftad” och finfördelad snö fungerar sladden mycket bättre.
Ofta innebär nysnö att vi kan använda de tyngsta mest ändamålsenliga sladdarna. Lättare och mindre sladdar packar inte snön lika bra och de klarar inte av att skära bort pucklarna heller.
En led kan sladdas omedelbart efter snöfall, men då blir hållbarheten inte på samma nivå som att sladda när luften är utpressad ur snön och man klarar att skära av pucklarna med sladden.
Din och dina kamraters goda insats när ni kommer till en osladdad led, är att ”köra matta” dvs. att ni kör ”kant-i-kant” över hela ledens bredd, för att trycka luften ur snön. På så sätt får snön bättre konsistens och mottaglighet för efterföljande sladdning. Dessutom fryser den ihop mycket bättre till en hård och hållbar led.
Avslutningsvis så vill vi även påminna om att det är HÖGER REGELN som gäller efter en skoterled. Följer vi detta och i övrigt tänker på det som ovan beskrivits. Så kan vi alla se fram emot en riktigt fortsatt trevlig vinter, längs med våra skoterleder.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*P.g.a friska och kraftiga vindar i fjällen, så har prepareringen av våra leder varit begränsade dom senaste dagarna denna vecka. Prognoserna visar dock att dessa vindbyar kommer att avta i början av kommande vecka. Då kommer vi naturligtvis att se över lederna igen!
Vi vill påminna om att leden mellan Risbäck - Oxvattnet har begränsad framkomlighet v.4 (ti 24:e - må 30:e januari).
Se tidigare inlägg...

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*INFORMATION!

Fr.o.m 1/2-17 så kommer ledsträckan mellan Stor-Arksjön - Laxsjöarna att skötas av Storbäcks Skoterklubb. Detta beslutades i dag under SAIDK's möte på UG i Risbäck.
RSK tackar för det förtroende som vi bl.a haft från er medlemmar och inte minst då från SAIDK, under dessa år. Vi önskar därför Storbäcks Skoterklubb lycka till med det fortsatta arbetet efter denna ledsträcka.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*VIKTIG INFORMATION!!

V.4 Ti 24:e - Må 30:e Januari. Kommer leden från Risbäck - Oxvattnet och då främst sträckan från vägöverfarten Rajjavägen upp till Lomtjärna (Dabbnäsvägen) hållas HELT STÄNGD FÖR SKOTERÅKNING!
Detta p.g.a att testbilsverksamhet kommer att genomföras vid och på bl.a Dabbsjövägen! Respektera detta för att undvika onödiga störningar och olyckor under denna period.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Ett stort grattis till vinnarna i vårat "snabbhetspremie lotteri"!

Vinnare av tennarmbandet blev Ulrica Risvall på lott.nr: 105.
Akvarell målningen vann Christian Sellgren på lott.nr: 104.
Ett STORT GRATTIS till er båda! 

Båda vinnarna är underrättade!!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Äntligen börjar kvicksilvret stiga och vi kan snart grensla våra skotrar igen! Redan i morgon så lovar man att tempen kommer att ligga nära 0 strecket... Därför finns planer på att preparera både sträckan från byn upp till Oxvattnet samt Lill-Månkes. 

Vi kommer även genomföra dragningen av "snabbhetspremie lotteriet" bland våra medlemmar, som betalat in årets medlemsavgift innan den sista dec -16. Detta gör vi i en live sändning i morgon lö 7/1 kl. 12.00 här på Facebook.

Vi ses och hörs imorgon!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Nu på lördag den 7/1 så blir det live sändning av våran dragning på "snabbhetspremie lotteriet"!
Vill redan nu tacka alla er medlemmar som tog tillfället i akt och betalade in årets medlemsavgift innan den sista december -16. Detta för att då bl.a vara med på lördagens dragning. Vi är redan nu till antalet nästan lika många som under fjolåret...! 
Vi hoppas ju trots detta att ni som ännu inte löst årets medlemsavgift kommer göra det.
Kan vi kanske och t.o.m bli Dorotea Kommuns näst största skoterklubb...? Ja, jag både hoppas och tror det! Tveka inte...! Gör som drygt 100 st skoter eantusiaster redan gjort. Anslut dig du också till den lilla skoterklubben, med dom stora ambitionerna! 

Mer info. om lördagens dragning kommer inom kort.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Risbäcks Skoterklubb vill önska alla ett gott slut och ett riktigt GOTT NYTT (skoter) ÅR!

P.S Fram till 00.00 i ikväll så har ni möjlighet att betala in 2017-års medlemskap och därigenom vara med i utlottningen av "Risbäcks Tavlan" och ett tennarmband. Mer info. om detta: www.rsk.n.nu D.S

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Risbäcks Skoterklubb önskar alla skoteråkare en RIKTIG GOD JUL!

Risbäcks Skoterklubb -Leder Dig Hem


*Tomten kom tidigt i år!

RSK tackar och bockar Olanders Vulk i Strömsund för ett trevligt bemötande och service. Detta i samband med leveransen av våran nya klubbskoter!

I morgon kommer den att få sträcka ut längs med leden upp mot Oxvattnet från Risbäck!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Hej alla skotersugna!

Snömängden börjar på vissa håll i vårat närområde vara så pass mycket. Att det för dom mest skotersugna förarna, knappt går att bärga sig...
Vi vill dock från RSK's sida, höja ett varningens finger. Detta för att den relativt stora snömängd som kommit den senaste tiden. Har också gjort att isarna inte hunnit frysa till ordentligt. Därför ber vi samtliga som inte kommer att kunna hålla er borta från skotrarna kommande dagar. Att hålla er borta från och UNDVIKA SAMTLIGA VATTENDRAG! Vi vill inte ha några tråkiga och onödiga olyckor till följd av detta.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande

Ägare av publicerade bilder här nedan: Marsfjäll Mountain Lodge


*Hej allihopa!

Ni har väl inte glömt bort att betala in årets medlemsavgift...?
Här nedan kan ni se vilka fina gåvor som RSK lottar ut bland dom medlemmar, som betalar in och löser årets medlemsavgift/ledbevis före den 31 december.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Dags att köpa medlemsbevis/ledbevis för 2017

Nyhet för 2017
I år kan ni välja att lösa medlemsbevis/ledbevis på två sätt.
Enskild medlem: 250 kr
Familj: 300 kr

Snabbhetspremie:
För dig som betalar före 31 december kommer vi i RSK att lotta ut en vacker akvarellmålning med ett Risbäcksmotiv samt ett tennarmband som är tillverkat av en tidigare ”Risbäcksjänta”.

Rabattkupong:
Alla som betalar för 2017 kommer dessutom att få en lunchkupong hos Marsfjäll Mountain Lodge och den gäller valfri tid och dag 2017.

Dags att betala:
Oavsett hur du betalar (förutom kontant) så får du medlemsbevis/ledbevis hemskickat med posten.

Gör så här:
maila helena.weidenbladh@hotmail.com eller sms:a 070 516 77 88.
Uppgifter vi behöver är hur och när du betalade, din adress, mobilnummer, mailadress samt för vilka du betalar. Särskilt viktigt om du betalar för hel familj.

SWISHA till 123 589 62 79
Märk inbetalningen med: Ledbevis 2017.

BETALA TILL BANKGIRO: 5603-8375
Märk inbetalningen med: Ledbevis 2017.

KONTANT:
Detta går givetvis fortfarande.
Ni besöker antingen Frits Olofsson i Västsjö (073-836 81 11) eller Göran Ebervall i Risbäck (070- 696 48 16 ). Men från RSK´s sida så hoppas och önskar vi att ni nyttjar det 1:a alternativet för att lösa ert medlemsskap 2017. Vi vill på sikt få bort kontanthanteringen.

*nytt för i år är att du får ett medlemskort, samt ett årsmärke att klistra på er skoter. Åren därefter får du endast ett årsmärke samt ett ledbevis.

TVEKA INTE... BIDRA DU OCKSÅ TILL RSK's FORTSATTA POSITIVA UTVECKLING OCH STRÄVAN EFTER FINA LEDER ÄVEN I VINTER!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Hej alla medlemmar!

Glöm inte att kolla er inkorg på mailen innan fredagsmyset...

Ha en fortsatt trevlig fredag och helg allihopa!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Årets medlemsbevis är nu förberedda och redo för utskick till nya medlemmar inför säsongen 2017... Visst är du/ni också redo?

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Hejsan!

Det varma och soliga vädret börjar så sakteliga bytas ut mot mer svala och nederbördsrika dagar. Träden börjar växla färg från gröna till mer gul/röda i nyansen.
Detta gör ju att vi som uppskattar lite svalare dagar med både minus grader, snö och skoteråkning . Vi börjar nu längta och drömma oss bort för ett tag. Risbäcks Skoterklubb vill därför passa på att informera er vad som hänt den senaste tiden inom klubben. Samt påminna er om vad som kommer ske inom dom närmaste veckorna.

Förutom det sedvanliga ledunderhållet såsom röjning, huggning och komplettering av kryss utmed vårat ledsystem. Så har vi även inför denna säsong satt upp 4 st nya info.tavlor på valda platser. På dessa tavlor kommer RSK att upplysa er skoteråkare om vad som vi anser vara aktuellt, nyttigt och bra att veta. Mer om dessa tavlors placeringar samt framtagande, finns att läsa på vår facebook sida: Risbäcks Skoterklubb samt hemsida. www.rsk.n.nu.
En ny placering och lokal för klubbens verksamhet är också det nytt inför kommande skotersäsong. Från att ha förvarat våra skotrar med deras tillhörande utrustning och sladdar i en trång container. Så har vi nu fått möjlighet att nyttja en av kommunen betydligt större lokaler. Flisladan på gamla sågverksområdet strax utanför Risbäck, har därför blivit klubbens nya ”klubblokal”. Detta hoppas och tror vi kommer bli ett lyft och en bättre lösning än vad som tidigare har varit fallet.

Sist men inte minst… så har vi den stora glädjen att kunna avslöja att vi inför kommande säsong 16/17. Kommer att kunna följas åt utmed lederna med ytterligare en ny 4-takts maskin. En 2017 Lynx 59 YETI 600 ACE kommer att levereras till RSK. Detta någon gång vid årsskiftet 16/17.
Detta sammantaget gör att vi inom styrelsen i RSK ser med mycket stor tillförsikt inför kommande skotersäsong 2016/17.

Vi hoppas också verkligen att ni uppskattar det jobb vi lägger ner och gör för RSK och att ni därför fortsätter att vara det stöd och ryggrad i våran klubb även 2017. Detta då genom att lösa SAIDK´s ledbevis samt stötta/betala ett medlemskap i RSK. Just detta medlemskap är nytt för i år. Ni kommer att få ett plastkort samt en klisterdekal i år, som bevis på att ni är medlem och stöder just RSK. Detta kort samt klisterdekal ersätter därför det tidigare traditionella medlemskort som tidigare om åren har skrivits ut. Tanken är att ni kommande år bara behöver byta ut årsklistermärket på plastkortet, samt få ett nytt klistermärke med aktuellt år.
Mer info. om detta kommer i det utskick som ni får i samband med att ni betalat årets medlemsavgift.

För mer info. och uppdatering om vad som händer inom RSK besök oss på Facebook: Risbäcks Skoterklubb samt hemsidan: www.rsk.n.nu.

Med förhoppning om mycket snö och underbara skoterturer!

Risbäcks Skoterklubb – Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Den som väntar på nått gott... 

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem

Foto: Borgaskicenter


*Det finns företag och företagare och så finns det FÖRETAG OCH FÖRETAGARE!!!
Ett STORT TACK Tony och http://www.doroteamotor.se/ till ditt alltid trevliga bemötande och utmärkta service!
Risbäcks Skoterklubb vill också rikta ett speciellt tack till dig Tony och detta för den senaste servicen på vårt material!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Hejsan!

Jag hoppas nu att alla dom av er som beställt Risbäcks Tavlan av RSK, har fått dessa levererade. Om inte det skulle vara fallet, så slå mig en signal, så ordnar vi detta. Jag vill även påminna er som fortfarande ej betalat, att omgående göra detta. Skulle det vara så att ni hör fler som vill ha en Risbäcks Tavla, så hör av er till mig. Så kanske vi kan ordna med en beställning till innan jul.

Hade' bäst allihopa!

Risbäcks Skoterklubb
Mikael Olofsson
Ordförande


*Ni har fått vänta länge... Men nu är Risbäcks Tavlan på väg, till dom av er som har beställt. Roligt att så många tog chansen att beställa denna tavla. Beställningarna har kommit ända från Luleå i norr, till Visby och Helsingborg i söder. Om postgången funkar som den ska, så bör ni ha tavlan i början av kommande vecka.

Ni skall alla ha en fortsatt trevlig dag och helg!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Risbäcks Skoterklubb vill gratulera http://www.marsfjall.se/ och då fram för allt Anders och Ingela. Som har blivit inbjudna till middag på slottet. Detta är ni båda (samt övrig personal) verkligen värda!! Än en gång stort grattis!

Risbäcks Skoterklubb
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Risbäcks Skoterklubb önskar alla sina medlemmar och i övrigt likasinnade. En riktig varm, solig och trevlig midsommar!!

G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Hej allihopa!

Hoppas att ni alla har fått en bra start och början på årets sommar! Även om just sommar vädret för tillfället inte kanske för tankarna just mot skoteråkning så jobbas det faktiskt för fullt just nu på många fronter inom RSK.
Vi kommer därför redan nu i sommar med ett, enligt oss, unikt tillfälle och erbjudande till er.
RSK har i samarbete med Anna Edvall och hennes företag från Storuman - Linjalen.com. -tagit fram en lokalt förankrad och unik i sitt slag "Risbäcks Tavla". Denna tavla hoppas vi skall tilltala alla dom av er, som på ett eller annat sätt har något som gör att ni känner lite extra, för denna vackra by. Tavlan trycks på ett 160g papper och i storlekarna A4 samt A3. Vi kommer naturligtvis att kunna skicka hem denna tavla till er hemadress.

Priset för denna unika Risbäcks Tavla är:
A4 - 150:-
A3 - 170:-
Tillägg för porto: 30:-

Betalningen skickar du antingen via swish - 123 589 62 79
eller B.g - 5603-8375
Märk betalningen med "Risbäcks Tavlan" och ditt namn.

Ram till denna tavla ombesörjer ni själv att köpa. Använd gärna passepartout till tavlan för att ytterligare göra den speciell och unik.
Beställningen av tavlan gör ni antingen via mail till: mikaelolofsson22@hotmail.com eller sms: 070-593 91 35

Uppgifter som behövs är:
NAMN:
ADRESS:
TEL:
ANTAL och STORLEK på tavlan.

Beställning av denna tavla kan göras fram t.o.m 31 Juli. Leverans sker sedan under augusti månad.

Passa på!!! Present till dig själv eller till någon annan, gåva eller juklapp... Det är du som bestämmer!

Ta chansen att skaffa dig en unik tavla samtidigt som du både stöttar och möjliggör RSK's framtida och fortsatta satsningar (alla intäkter går oavkortat till RSK's verksamhet). Samt att du genom att köpa Risbäcks Tavlan, även gör så att kommande generationer gör sig påminda om alla dessa fantastiska platser som finns runt om i Risbäck med omnejd.

Håll ut skotervänner... snart är det midsommar, då vänder det!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Hej allihopa!

Många av er har väl redan nu tagit fram krattan och börjat smörja upp gräsklipparen... Därför skall jag försöka att blicka tillbaka och sammanfatta årets säsong med ett par rader...

Vi kunde relativt tidigt att börja preparera våra leder. Detta försökte vi naturligtvis att fortsätta med så frekvent som möjligt. Tyvärr så fick vi inte avsluta lika bra som den började och som vi ville... Detta p.g.a att våran klubbskoter fick tillbringa hela påskhelgen samt ytterligare 3 veckor i Vilhelmina och på All-Service. Detta är dock nu åtgärdat och våran "slitvarg" är redo för nya uppdrag inför kommande säsong!

När det gäller antalet medlemmar denna säsong så kan vi med stolthet och mycket glädje konstatera att vi även i år tycks landa på lika många som ifjol. Detta kan man ju tolka på många olika sätt... men vi hoppas och tror att just det bibehållna medlemsantalet återspeglar att ni medlemmar är nöjda med det jobb, som vi lägger ner på våra leder under året.

För att vi även kommande säsong skall kunna övertyga er att stödja och stötta oss inom RSK, så vill jag nog påstå att vi sällan har och kommer kunna presentera så många roliga, intressanta och spännande nyheter som vi kommer att göra inför skotersäsongen 2016/17.
Mer om dessa nyheter och erbjudanden kommer till er medlemmar, via mail och det nyhetsbrev som skickas ut under hösten -16.

Avslutningsvis så vill jag från djupet av mitt hjärta tacka alla ideellt arbetande föreningsmänniskor inom RSK som även detta år har lagt ner hela sin själ på denna fantastiska klubb (ingen nämnd och ingen glömd). Alla dom av er som läser detta nu... Tar er tid och skänk en tanke till alla dessa eldsjälar som år efter år offrar sin egen fritid, för att just kanske du skall få den där oförglömliga skoterturen...

Än en gång tack till er alla och hoppas att vi får en solig, varm och fin sommar!
P.S Det är snart midsommar... då vänder det! D.S
‪#‎Skoterärlivet‬

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*SKOTERFÖRBUD. ÄNDRING AV DATUM.

Det är sannerligen ingen lek att försöka förmedla er skoteråkare/medlemmar dom tillåtna och ej tillåtna områden som man kan förväntas färdas på innan Majförbudet träder i kraft. Vi kan som vanligt bara hänvisa till Länsstyrelsens hemsida och hoppas på att ni har förståelse för detta.

Diskussioner förs både högt och lågt runt denna fråga med Länsstyrelsen. Hur man på ett enklare och mer konkret sätt, skall nå ut till oss skoteråkare/företagare/näringsidkare med denna information, så man skall slippa denna osäkerhet och "hattande" med datum som skiljer sig år från år.

Vi hoppas verkligen att ni har överseende med detta och har förståelse för att vi är lika frustrerade som er och att vi gör allt som står i vår makt för att vi skall få till en ändring som förhoppningsvis leder till något bättre än vad som i dagsläget gäller!!

http://www.lansstyrelsen.se/…/skoteravst…/Pages/default.aspx

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*SKOTERFÖRBUD

Förbudet är förlängt fr.o.m 25/4-16 tills vidare...
Läs mer om detta på Länsstyrelsen hemsida.
http://www.lansstyrelsen.se/…/skoteravst…/pages/default.aspx

RESPEKTERA FÖRBUDET!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Hej på Er!

Dom här glasögonen har vi funnit vid Risbäcken, de låg inne i vindskyddet som ligger några 100 meter ifrån Turistboendet.
Vi undrar om någon har åkt skoter i det området och förlagt eller tappat dom?
Är det någon som känner sig vid dom så finns dom att hämta hos oss på Turistboendet.

MVH Karolina


*Dom sista käpparna är nu upptagna på Arksjön samt Gäddsjön... Detta innebär att samtliga vattendrag inom vårat ansvarsområde är nu avkäppat. Som sagt... All överfart på vattendrag sker på egen risk!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


VIKTIGT

*Läs följande beslut från Länsstyrelsen och respektera desamma, så vi alla slipper några tråkiga följder.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem

http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/skotertrafik/skoteravstangningar/pages/default.aspx

*Säsongen börjar sakteliga lida mot sitt slut... Vi har därför under helgen, att börja avmarkera dom vattendrag som våra skoterleder går över. Rödingssjön, Bosjön samt Mellan-Risjön har avmarkerats.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Dom av er som ämnar att åka till morgondagens Rajja Ryck i Rajastrand via Risbäck-Laxsjöarna... Ni bör vara observanta på både stubbar och stenar som tyvärr kan dyka upp efter leden. Detta då p.g.a den senaste tidens blidväder!

Alla skall ni ha en fortsatt trevlig långfredag och påskhelg!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Som alla säkert noterat och uppmärksammat så har solen lyst och plusgraderna varit många den senaste tiden. Skotrarna har också varit många längsmed våra leder. Detta i synnerhet sträckan mellan Borgafjäll och Risbäck. Vi har idag (20/3) varit ute efter just denna nyss nämnda sträcka... Tyvärr så har merparten av dessa skoteråkare/besökare INTE hållt sig just efter leden, utan också planlöst åkt både över, bredvid samt på (nästan) alla öppna ytor som finns längs denna sträcka. Detta har då till följd av temperaturförändringen som gått från plus till minus gjort att våra sedan tidigare fina leder gått från just fina, till i princip helt oigenkännliga!!!

RSK beklagar verkligen att vi inte lyckats nå ut till dessa skoteråkare att det är just efter lederna man bör och skall hålla sig. Vi kommer naturligtvis att göra vad vi kan för att få ordning på denna ledsträcka (så gott det går) inför kommande påskhelg. Men ber er samtidigt att ha överseende när det gäller just denna sträckning mellan Borgafjäll - Lomtjärna. Det har och kommer att vara ett ENORMT TRYCK dom närmaste dagarna på lederna runt Borgafjäll.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Det blida och vackra vädret verkar hålla i sig ett par dagar till...Därför så kommer arbetet längs med våra leder vara mycket sparsamma dessa dagar med fortsatta + grader. Men så fort kvicksilvret börjar krypa ner mot ett par minusgrader... ja, då kommer vi att göra en kraftsamling inför påskhelgen. Hoppas att ni har överseende och förståelse för detta!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Efterlysning!

Vi efterlyser delar av en sidvinge med tillhörande hyvelstål från en Snowmover sladd. Detta mest troligt någonstans mellan Risbäck - Borgafjäll. Har någon sett denna eller tagit rätt på den så kan ni med fördel ringa till undertecknad.
Mobil: 070-593 91 35 (Mikael)

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Vi älskar snöskoter, vi älskar friåkning, vi älskar att surfa runt i puder och utforska nya ställen!

Vi vill värna om den fria skoteråkningen!

De senaste årens debatter kring liv, körning på olämpliga ställen, förstörelse av skogsplantage, oljud och vansinneskörning i fjällmiljö är allt annat än bra för oss snöskoteråkare, vi som har det mer som en livsstil än som bara ett intresse och en hobby.
Vi måste ta vårt ansvar och tänka längre.

Av de skälen så vill vi nu som första tillverkandeproducent gå ut och tar vårat ansvar. För att göra det VI kan. Göra det för att bidra till en bättre fjällmiljö och mindre diskussionsunderlag. Från och med dagens datum, så slutar vi helt att sälja ljuddämpare/slutburkar till 2-takts maskiner.
De enda ljuddämpare som kommer finnas kvar är till 4-takt med turbo, där ljudnivån är att efterlikna std, men med ökat flöde.

Denna produktgren har varit en av de största produktlinjerna vi historiskt haft på SpeedTech, vilket definitvt kommer göra det kännbart ekonomiskt. Men det är bättre att vi drar vårt strå till stacken och avslutar vår tillverkning och försäljning, än att det riskerar utökade skoterförbud och andra negativa infallsvinklar på den fria skoteråkningen.

Vi går nu vidare och fokuserar ännu mer på variatordelar och andra prestandaökande produkter, som inte påverkar ljudnivå på maskinerna.

Vi älskar snöskoter, vi älskar prestandaprodukter, variatorkit och allt vad det innebär.
Därför vill vi se en långsiktig förändring och väljer att sluta försäljningen med slutburkar.

Per Boström, VD Speed Technology Sweden AB
http://speedtech.se/


*Risbäcks Skoterlubb håller årsmöte onsdagen den 30:e Mars kl.18.00 på UG i Risbäck.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.
Alla val är förberedda.
Vi bjuder på fika!

Alla hjärligt välkomna!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem


*Risbäcks Skoterklubb inbjuder alla skoteråkare till skoterbingo.
Detta på annandag påsk - må 28:e Mars.
Försäljning av brickor sker utmed skoterledsövergången på sidan av Borgafjällsvägen vid Risvalls Värme, mellan 10.00 - 11.30.
Brickorna kostar 50:-/st.
Vi ser hellst att ni har jämna pengar vid betalning!
Samtliga bingospelare bjuds på fika ( fram till 13.30) vid framkomst, uppe vid Lill-Månkes Bovall.

Hoppas vi hörs och ses!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Med.Arr: Risbäcks Idrottsförening och ABF.

 


*Hej alla medlemmar!

Håll koll på eran mail dom närmaste dagarna...
Vi hoppas ni tar er tid och läser samt besvarar detta utskick! Allt naturligtvis för våran skoterklubbs fortsatta positiva utveckling!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Alla Hjärtans Dag!!

En av våra fantastiska medlemmar - Harry Masar visade både hjärta och klubbkänsla. När han sedan tidigare tillverkat och skänkte en hållare till våran motorsåg. Nu har han även gjort en hållare för spaden...

RSK vill verkligen tacka dig Harry för detta initiativ och givmildhet! Hållaren för spaden kommer att monteras under kommande vecka!

Vi har idag (14/2) sladdat leden upp till Svansjömyrarna.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Ska ni åka upp till Borgafjäll kommande helg och köra skoter efter våra leder? Då har ni väl sett till att ni har löst och betalat årets ledbevis? Om inte.... passa på att göra detta innan ni åker upp till Borgafjäll i helgen. 

Vi kan sedan 2015 erbjuda er betalning via Swish. Vi skickar därefter även hem erat ledbevis till hemadressen.
För mer info. ang. betalning av 2016 års ledbevis, klicka på länken - Medlemsinfo


*Varför visa respekt för skoterlederna - Särskilt de nysladdade!

Har du någonsin funderat varför leden inte är sladdad.
Det finns många förklaringar till just det.
När det gäller Sverige är ofta ekonomin avgörande för att det inte kan sladdas sent varje kväll, efter de dagar då det är högtryck i snöskotertrafiken. Här presenteras lite mer bakgrund om varför det inte alltid är sladdat när JAG vill köra efter bra underhållen led.
I Nordamerika är många klubbar/huvudorganisationer finansierade via skoterregistreringsavgifter, bränsleskatter och medlemsavgifter samt bidrag från offentlig sektor. Men det är ofta de själva som utför underhållsarbetet efter lederna, oftast sker detta med frivilliga.
I Sverige är huvuddelen av lederna underhållna med försvinnande små resurser på ideell och ofta självfinansierad basis. Bidrag från det offentliga krymper ständigt trots att våra skoterleder egentligen ska tillhöra infrastrukturen då vi på samma sätt som Nordamerikanerna, tillför samhället åtskilliga skattekronor utan att konkret se dem återkomma till oss snöskoteråkare.
De frivilliga inser behovet av ledunderhåll för att skapa ett bra lednät för snöskoteråkarna, turistentrepenörer mfl, samt det tillskott snöskoteråkningen tillför lokal ekonomi både lokalt och regionalt. Dessutom är de oftast passionerade snöskoteråkare liksom dig själv.
Visa dem din respekt för dem och deras arbete och försök inte att förstöra de resultat de åstadkommit, genom hårt arbete just för dig.
Kom ihåg, ledskötare har det rätta beteendet, inte du. Och förresten, ditt rätta beteende är att vara medlem i en skoterklubb nära dig, det är billigt, enkelt och rätt.
De viktigaste förutsättningarna för effektivt ledunderhåll är naturligtvis snötillgång och rätt temperatur. Den ideala temperaturen för ledunderhåll är mellan -5 C till – 20 C, dock kan den variera beroende på naturliga förutsättningar och lokala variationer typ luftfuktighet, köldfall från högre belägen terräng osv.
Efterhand snön samlas och bearbetas i ledsladden måste det ha möjlighet att flyta ut, likt mjöl efter sladden. Som vi alla vet blir snön klibbig och blöt när temperaturen ligger runt +/- 0 C. Istället för att flyta ut bakom sladden byggs snön upp i sladden till det spiller över i större bollar, stycken. Dessa större stycken är farliga när de senare fryser till mitt på leden.
För att sladda effektivt och få en led som står emot intensiv trafik måste man skära bort kullen/guppet helt och hållet, inte bara fylla igen gropen.
Pucklar har ett minne, fyller man bara i gropen med ny, lös snö kommer den snabbt tillbaka efter några få överfarter med snöskoter.
När man sladdar nysnö kan skäret inte sänkas djup nog för att skära bort puckeln. Detta därför att snön samlas i sladden snabbare än vad den hinner flöda ut, under sladd och kladdrullar. För bästa resultat är återigen situationen, att snön spiller över sidorna/kanterna på sladden.
Efter ett snöfall är det bättre att låta snöskotertrafiken köra under en dag för att ”slå luften” ur snön. När man sedan sladdar ”avluftad” och finfördelad snö fungerar sladden mycket bättre.
Ofta innebär nysnö att vi kan använda de tyngsta mest ändamålsenliga sladdarna. Lättare och mindre sladdar packar inte snön lika bra och de klarar inte av att skära bort pucklarna heller.
En led kan sladdas omedelbart efter snöfall, men då blir hållbarheten inte på samma nivå som att sladda när luften är utpressad ur snön och man klarar att skära av pucklarna med sladden.
Din och dina kamraters goda insats när ni kommer till en osladdad led, är att ”köra matta” dvs. att ni kör ”kant-i-kant” över hela ledens bredd, för att trycka luften ur snön. På så sätt får snön bättre konsistens och mottaglighet för efterföljande sladdning. Dessutom fryser den ihop mycket bättre till en hård och hållbar led.
Avslutningsvis så vill vi även påminna om att det är HÖGER REGELN som gäller efter en skoterled. Följer vi detta och i övrigt tänker på det som ovan beskrivits så kan vi alla se fram emot en riktigt fortsatt trevlig vinter, längs med våra skoterleder.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Trottlarna och flaggorna i topp! Idag fyller en av klubbens stora eldsjälar år! Många gratulationer och hälsningar till dig Fredrik Månström från alla likasinnade i Risbäcks Skoterklubb!


*Det är väldigt tråkigt att se denna skylt!!! Folk från olika delar av landet kommer till fjällvärlden för att semestra, köra bil, köra skoter, samt att njuta av livet och tillvaron. Att alla ska bli drabbade av påföljder som denna pga att någon eller några inkompetenta personer väljer att inte göra rätt för sig är bara tragiskt och löjligt!! Vill man ha service dit man kommer, oavsett plats eller årstid, så är det bäst för allas trevnad att alla tar sitt förnuft till fånga och betalar. För nästa gång ni gör er resa till någon ort i fjällvärlden så kanske ni inte får den service ni önskar, och det kan bero på er själva, om det var just ni som inte betalade. SKÄRPNING MED DETTA!!!!!


*Risbäcks Skoterklubb vill önska alla ett riktigt GOTT NYTT ÅR och GOD FORTSÄTTNING!!

P.S Leden mellan Risbäck-Oxvattnet har nu käppats på dom vattendrag som finns efter denna sträcka D.S

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Läs och ta till er informationen!!

http://mobil.pt.se/nyheter/pitea/klartecken-for-hjalmtvang-9750275.aspx


*Skall ni ut i julhelgen på era skotrar...? Kör då med insidan av huvudet och utsätt er inte för några onödiga risker!

Risbäcks Skoterklubb
Mikael Olofsson
Ordförande


*Viktig information!

Torsdag och fredag denna vecka (17:e & 18:e) kommer det att vara aktivitet längs med Rödingssjövägen samt Bosjövägen. Testning (rally) av bilar kommer att äga rum då. Flaggvakter vid våra övergångar längs med leden kommer att finnas dessa dagar! Kör dock med försiktighet vid dessa sträckor om du/ni skall ut med skotern!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Säsongen börjar så sakteliga att köra igång...

Göran Ebervall har börjat att trampa sträckningen från byn upp till Rödingssjön. Om vädret tillåter så kommer vi nog att ev. fortsätta trampa leden upp till Lill-Månkes också i veckan. Om det går riktigt bra så har även Lars Kjellman funderat på att leta sig neröver mot Oxvattnet från Borgafjälls sidan...
Som ni ser och förstår så kommer vi även i år att försöka få till så bra leder, som vi bara förmår! Detta gör vi ju naturligtvis därför att vi samtliga brinner för skoteråkningen. Vi uppmanar er alla därför att stötta oss i Risbäcks Skoterklubb, genom att även i år (2016) lösa ledbeviset. Använd er gärna av vår nya tjänst -SWISH, för att lösa detta ledbevis. Se mer info under fliken Medlemsinfo.

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande 


*En dagsfärsk vinterbild från Västsjö. Som
vittnar om att snart, mycket snart, så kan vi starta upp våra skotrar!
Fotograf: Johanna Sandström

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Hej alla skoteråkare och besökare i Dorotea Kommun.

I takt med att området främst runt Borgafjäll har vuxit och blivit allt mer populärt bland landets skoteråkare så har följaktligen även trycket på vårat ledsystem runt Risbäck ökat markant dom senaste åren...
Detta medför naturligtvis att våran redan ansträngda ekonomi kommer att sättas på ytterligare prov i år och kommande säsonger. Vi i Risbäcks Skoterklubb hoppas därför att alla ni som ämnar att besöka oss och köra skoter på våra leder i vinter visar solidaritet och stöttar oss genom att köpa ledbeviset för 2016.
Detta ledbevis gäller naturligtvis i hela våran (skoter) kommun.
För endast 120:- så har ni därför möjlighet att köra på preparerade leder runt om i HELA Dorotea kommun.
I dessa 120:- så ingår även ett medlemskap i klubben.
Nytt för i år är att ni kan lösa ledbeviset genom swish!
Alla som löser ledbeviset hos oss i Risbäcks Skoterklubb får det naturligtvis hemskickat till sin hemadress. Varför då inte lösa erat ledbevis INNAN ni åker till fjälls... ?

Läs mer om alla förutsättningar här nedan och den info. som våran sekreterare, skickat till våra medlemmar!

Väl mött till en ytterligare snörik och spännande skotersäsong i Risbäck!

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande

Nu har ledbevisen för 2016 kommit och de vill vi gärna bli av med så snart som möjligt. Du har flera alternativ. De två första är bäst. Ettan är allra bäst:) GLÖM BARA INTE MEDDELA mig så jag kan skicka ut ledbeviset med posten.

Så här gör du:

120 KR TILL:

SWISHA till 123 589 62 79
maila eller sms:a till helena.weidenbladh@hotmail.com eller 070 516 77 88. ATT du betalt och VILKA du har betalt för, om du betalar för flera, SAMT meddela din adress. Så jag kan skicka ut ledbeviset till dig. Betalar du för fler men behöver bara ett ledbevis, meddela även det.

BETALA TILL BANKGIRO: 5603-8375
maila eller sms:a till helena.weidenbladh@hotmail.com eller 070 516 77 88. ATT du betalt och VILKA du har betalt för, om du betalar för flera, SAMT meddela din adress. Så jag kan skicka ut ledbeviset till dig. Betalar du för fler men behöver bara ett ledbevis, meddela även det. Märk inbetalningen med: Ledbevis 2016, Namn, adress, tel.nr och mailadress (på samtliga inbetalande).

KONTANT: För er som fortfarande vill betala ert medlemskap och ledbevis på det "traditionella" sättet, så kommer ni naturligtvis att kunna göra det. Ni besöker Frits Olofsson i Västsjö eller kontakta honom på hans mobil: 073-836 81 11.

Från RSK´s sida så hoppas och önskar vi att ni fr.o.m i år nyttjar det 1:a alternativet till att lösa ert medlemskap och ledbevis. Detta för att vi på sikt ska få bort kontanthanteringen.
Glöm inte att vi finns på hemsidan: www.rsk.n.nu

Helena Weidenbladh
Sekreterare


*Funderat på att hyra skoter? Kolla länken nedan.

http://www.skoteruthyrning.com/showAd.aspx?adID=426&catID=1&adTypeID=2


*Delar här ett inlägg som Anders "Wesslan" Westlin har gjort här på FB idag. Läs gärna detta du också och försök förstå dess innebörd och syfte!

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande

"Att gräva en grav på mångas bekostnad!
Det är stora debatter ang skoterkörning, ljudnivå, friåknings vara eller icke vara. För 1 år sedan var jag på en konferens i sälen som heter storslagen fjällmiljö, som är en forskning kring hållbarhet i våra fjäll. Där visades det bl.a. bilder på skoteråkare som lägger upp bilder på hur man kört ner i surhål å spunnit ut myr på den vita snön samt folk som kört på träd mm mm. Det vi gör är att vi lägger upp bilder på sociala medier som dessa följer och det blir påföljder för oss alla. Har man förolyckats med att hamna i sådana situationer fota inte din kompis å lägg INTE ut sådana bilder! Spara dom för er själva. Samt dessa bilder på att ni kör skoter redan nu.
Det finns ingen anledning att lägga upp dessa bilder på sociala medier. Skulle ha varit med på samma konferens nu på Tisdag & Onsdag i Vilhelmina men har inte möjlighet att deltaga.
Varför jag skriver detta är för att under helgen har jag fått mail där folk uppmanar mig att skriva något ang detta för dom tycker att jag är en offentlig person som folk kanske lyssnar till.
För mig är detta en självklarhet och jag hoppas att ni delar min åsikt ang detta! Detta är något som vi själva styr över du & jag med alla våra vänner". Mvh Anders (Wesslan) Westlin


*Bilder som är tagna från Borgafjäll i dag... Visst börjar det rycka i gastummen?

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Läs gärna vad ledaren för tidningen tycker... Vad tycker du?

Tänkvärt...

Risbäcks Skoterklubb
Mikael Olofsson
Ordförande

http://www.sledtrax.se/articles/1516/members/ledare-november-2015/index.shtml 


*Här kommer en uppmaning och hälsning från markägaren Lars-Erik Kämpe. Till alla skoterburna besökare som ev. tänker passera och köra genom Risbäck i vinter... Följande område (åkern rakt nedanför affären) är EJ skoterled, utan endast en LOKAL LED. Vi hoppas därför att ni följer den markerade stakningen från Arksjön.

Risbäck Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Precis innan snön börjar falla...

Så har vi inom RSK tagit ytterligare ett steg för att möta framtiden, samt att försöka tillmötesgå våra medlemmars behov. Detta genom att på ett snabbt, smidigt och synnerligen enkelt sätt, kunna förenkla och hantera klubbens pengar. Har ni inte redan idag denna tjänst... så uppmanar vi er att åtminstone ta reda på dess fördelar (se länk nedan). Vi hoppas verkligen att ni övriga som redan idag använder er av denna tjänst även kommer nyttja denna hos oss genom RSK.

Läs mer om detta på följande länk: https://www.getswish.se/

P.S Detta är RSK´s Swish nr:123 5896279 D.S

Ha en fortsatt trevlig söndag allihopa!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande

 


*Temperaturen sjunker, löven börjar gulna och snart är det vitt på marken... Det betyder också att skotersäsongen snart drar igång.
Risbäcks Skoterklubb vill därför kolla om det finns intresse för att arrangera en förarbevis kurs för snöskoter.
Maila ditt intresse till följande adress:
mikaelolofsson22@hotmail.com
och skriv ditt:

1.Namn
2. Adress
3. Tel.nr
4. Ålder
5. Mail adress

Observera att detta endast är en intresse anmälan och inte en bindande anmälan.
Risbäcks Skoterklubb kommer att hålla alla intresserade uppdaterade om denna ev. kurs. Dels här på FB samt på våran hemsida - www.rsk.n.nu

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Igår lördag (15/8) så träffades några av dom eldsjälar, som årligen lägger ner sin själ i våran skoterklubb. Detta gjorde vi genom att gemensamt avnjuta en middag på Björnidet i Borgafjäll.

Vi passar på att tacka Uffe & Pia Mattsson för den tid som varit och önskar er båda ett stort lycka till i framtiden!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


 


*Förändringens tid är nu nära...

Efter många, långa och mödosamma år, vad gällande preparering av leden. Upp till vårt omåttligt populära utflyktsmål - Lill-Månkes Bovall. Då fram för allt den sista biten innan just ovan nämnda plats. Så kommer klubben att dra om ledsträckan just denna bit, allt för att underlätta för fortsatt preparering. Samt också för att alla besökare, skall få en betydligt trevligare led att färdas på. Denna arbetsinsats kommer att genomföras nu på fredag (14/8). Är du/ni intresserad av att hjälpa till med detta. Så är ni hjärtligt välkomna att kontakta undertecknad för mer info.

Väl mött till en trevlig dag ute i skog och mark med ett gäng likasinnade skotereantusiaster!

P.S Jag nås på 070-5939135 eller
mikaelolofsson22@hotmail.com D.S

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Mikael Olofsson
Ordförande


*Risbäcks Skoterklubb vill så här i all enkelhet passa på att tacka för den gångna skoter säsongen. 

Från styrelsens sida kan vi blicka bakåt på en synnerligen lyckad sådan. Det genom bl.a mycket snö som gjort det möjligt att kunna preparera vårt ledsystem till allas belåtenhet. Detta då med våran alldeles nya klubbskoter!!
Vi uppmärksammade vårt 20-års jubileum med en skoterbingo, som uppskattads av samtliga deltagare! Vi blev också nästan 200 st som stoltserar och gör reklam för byn genom att pryda våra hjässor runt om i landet med "Risbäcks-mössan". Årets betalande medlemmar uppgick till drygt 130 st...!!! Detta innebär att vi blev några fler RSK'are i år jämfört med fjolåret!

RSK tackar åter igen samtliga för ett gott samarbete och vi ser redan fram emot skotersäsongen 2016!!!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande

 


 

*OBS!!! Denna skylt kommer att sättas upp under dagen, vid vägöverfarten - Rissjövägen.
RESPEKTERA detta förbud så vi slipper onödiga diskussioner med Länsstyrelse, polis och markägare!
http://www.lansstyrelsen.se/vasterbotten/SiteCollectionDocuments/Sv/djur-och-natur/motortrafik-i-naturen/Snöskoter/Gitsfjället.pdf

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


 

*Nu finns det lite nya bilder att kika på i vårt fotogalleri. Det är från fisketävlingen i Rajastrand, lite blandat från Lill-Månkes, och slutligen från skoterbingon som anordnades under påskhelgen. Håll till godo gott folk... 

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem 


*Hej allihopa!!

Inga uppdateringar under påsk...? Näe, vi tackar Telia för det och deras oförmåga att ha kapacitet så att det funnits någon som helst möjlighet till att uppdatera samt kommunicera med omvärlden!!
En mer detaljerad och utförlig uppdatering om vad som hänt runt påskhelgen och där omkring kommer vad det lider... Dock inte förrän undertecknad lämnat fjälldalen och Kommunen som Telia tydligen helt verkar ha glömt bort!!

Många sköna påsk (och skoter) hälsningar från Risbäcks Skoterklubb
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Styrelsen i RSK vill ta tillfället i akt och önska samtliga av våra medlemmar samt er övriga en riktig trevlig påsk! Vi passar även på att påminna om vårt årsmöte på Annandag påsk (se tidigare inlägg).

P.S Tänk på att köra med förstånd och avstånd i påsk, så vi slipper onödiga olyckor! D.S

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Tummen upp och ett stort innerligt tack till K-G Mattsson som på ett som vanligt snabbt och effektivt sätt löste vårat akuta problem med Snowmovern! Det är sådana som du K-G, som gör att våran klubb -RSK, även i fortsättningen med tillförsikt kan se positivt på framtiden!!!

Än en gång...

1000-tack K-G!!!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Välkomna alla skoterälskare!!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem 


*Risbäcks Skoterklubb håller årsmöte Annandag påsk 6/4-15 kl.18.30 på UG.

Sedvanliga årsmöteshandlingar.

Vi bjuder på kaffe med dopp!

ALLA SKOTEREANTUSIASTER HJÄRTLIGT VÄLKOMNA!

Risbäcks Skoterklubb -Leder Dig Hem


*Påsken närmar sig....

...och eftersom RSK firar 20 år som skoterklubb. Så hade vi tänkt att uppmärksamma detta, genom att bjuda in er till en skoterbingo. Denna trevliga begivenhet kommer att genomföras på Annandag påsk (6/4). Bingobrickorna säljs vid vägöverfarten-Borgafjällsvägen, alldeles intill Risvalls Värme&Sanitet. Detta då mellan 10.00-12.30. Slutmålet för skoterbingon är Lill-Månkes Bovall, där samtliga som köpt bingobrickor, blir bjudna på kaffe med dopp - 10.00-14.30.

VISST KOMMER DU?

Risbäcks Skoterklubb-Leder Dig Hem
Med.arr. Risbäcks Idrottsförening


*Nu har mössorna kommit...

Du/ni som har beställt våran Jubileumsmössa har möjlighet att fr.o.m v.11 hämta dessa hos:

Torbjörn/Anita Lindh
Arksjöv.2
917 03 Risbäck
0942-400 10

Hoppas att ni blir lika nöjd som undertecknad över mössan!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Läsvärd text.

http://www.folkbladet.nu/plus/1454594/skoterklubb-pa-topp-firar-20-ars-jubileum?pak=oyPHgLGKTl79P8cEmUeBGj6NgsbrA%2F2dS%2Fy3pkgu2VflI%2BPR3w%2F8kyBe6emexg%3D%3D


*Nu måste ni alla försöka hjälpa till... att få detta blidväder att upphöra!

Vad vi nu behöver är minusgrader och ett par dm snö, så vi kan preparera våra leder igen.
Skämt å sido... Som ni säkert förstår så finns det för närvarande inte så mycket att göra vad gäller preparering längs med vårt ledsystem. Långvarigt blidväder, ingen snö och plusgrader under i stort sett dygnets alla 24 timmar gör att lederna inte fryser till och gör det möjligt att få dom som vi vill.

Vi passar återigen på att påminna SAMTLIGA medlemmar (och blivande), att maila våran sekreterare Helena Weidenbladh. Erat namn, adress, tel.nr samt mail adress. Detta då för att vi skall kunna skicka erat ledbevis hem till eran hemadress!
Helenas mail adress är:
helena.weidenbladh@hotmail.com

TREVLIGT SPORTLOV ALLIHOPA!

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*EN UPPMANING!!!

Till ALLA er som betalat in eran avgift för ledbeviset 2015...
Ni MÅSTE skriva erat fullständiga namn, adress, tel.nr samt mail adress. För att vi skall kunna skicka erat ledbevis hem till er!! Vi uppmanar och ber er alla därför oavsett, att ni nu snarast mailar våran sekreterare Helena Weidenbladh alla dessa uppgifter.

Hon har följande adress: helena.weidenbladh@hotmail.com 

Tack på förhand!

Risbäcks Skoterklubb
G.m Mikael Olofsson
Ordförande

 


*SUCCÉ var ordet....

Det har varit en enorm efterfrågan på våran Jubileumsmössa in i det sista! Men nu har beställningen gått iväg och mössorna har gått för tryck. Detta innebär att om ungefär 2 veckor när mössorna beräknas vara klara kommer samtliga som beställt mössan att få ett besked om detta via sms.
Den som väntar på något gott...

Hoppas att ni samtliga får en fortsatt trevlig dag och ett trevligt veckoslut... Just ett trevligt veckoslut tänker då jag ha... För jag skall nämligen åka till Risbäck och preparera lite skoterleder i helgen!!! 

Risbäcks Skoterklubb - Leder Dig Hem
G.m Mikael Olofsson
Ordförande


*Beställningstiden för våran Jubileumsmössa har nu gått ut... I morgon tisdag kommer beställningen att skickas och mössorna går sedan för tryck. Leveranstiden är ca 2 veckor.
När mössorna är klara kommer sedan alla få ett besked via sms. Mössorna kan sedan hämtas hos Torbjörn och Anita Lindh i Risbäck.
Tack än en gång för alla era beställningar!


*Ta chansen att köpa en unik mössa!

Nu kan ni beställa våran Jubileumsmössa som tagits fram i samband med klubbens 20-års jubileum!!!
Mössan är svart med vit text (enligt bif. bild), passar alla från c:a 4 år och uppåt. Den är gjord av 95% bomull och 5% elestan. Tvättas i 40%.
Priset är endast 180:-/st

För att en fullständig beställning skall vara godkänd måste ni göra enligt följande:
Betala in 180:-/st på vårat Bg. 5603-8375 DOCK SENAST 15/2-15.

Märk eran inbetalning med:
* Jubileumsmössa RSK
* Erat namn
* Mobil.nr
* Antal/et mössor

När sedan mössorna är klara, kommer ni att få ett meddelande om detta via sms.
Mössorna kan sedan hämtas hos:
Torbjörn & Anita Lindh
Arksjöv.2
917 03 Risbäck
0942/400 10

Vi hoppas att ni är många som vill visa vart erat hjärta och själ finns!!
Tipsa gärna era vänner och bekanta om denna fina produkt! 


*Mera snö förväntas komma närmaste tiden...
Vi är därför mycket stolta och glada, när vi fr.o.m imorgon kan börja att använda oss av våran "NYA" och modifierade Snowmover, som fått sig en rejäl ansiktslyftning. Detta gedigna och mycket professionella jobb på sladden har gjorts av två st RSK medlemmar som är bosatta i Långsele; Fredrik och Jörgen. Från styrelsen i RSK vill vi här framföra vårat varmaste tack för erat jobb, runt, i och omkring detta arbete!!! NI ÄR GULD VÄRDA FÖR RSK och alla skoterburna medlemmar i våran klubb!!! Tusen tack än en gång grabbar!!!


*Passa på att träffa trevligt folk och ljuga lite om era skotrar i en underbart trevlig miljö! 


 

*Hej alla skotervänner!!

Det är med både stolthet och glädje jag kan konstatera att nu har även Risbäcks Skoterklubb, en alldeles egen hemsida! Denna hemsida skall i 1:a hand ses som en länk mellan oss i styrelsen och er medlemmar, där vi på ett snabbt och effektivt sätt kan meddela er den ledstatus som råder under vintersäsongen. Vad som sedan skall finnas och läggas upp på densamma, det är mycket upp till er medlemmar, vad ni vill göra den till! 

Den som har tagit på sig uppdraget att administrera hemsidan och skall försöka att vara er medlemmar till mötes är Mattias Lindh. Ni når han lättast genom att skicka era förslag och bilder på hans mail: em-ma-li@hotmail.com 

Förutom denna milstolpe med hemsidan, så undrar ni säkert vad som hänt i klubben under sommaren och hösten... En hel del skulle jag vilja påstå!!! 

 

*"Ny" Ledsträckning. Vi har även lyckats med att efter 12 lååånga år av trampning, sladdning, fastkörningar m.m efter ledsträckan Risbäck - Borgafjäll via Lill-Tvärselet och Bäckmyrdalen. Fått igenom vår önskan, med privata markägare och SCA. Att åter igen kunna köra den "gamla" ledsträckningen, detta via Tvärselet upp på Dabbsjövägen i stället. Vi har länge pratat och disskuterat just denna ledsträckning och omdragning av led inom styrelsen. Därför hoppas vi att ni är lika glada som oss , när vi nu återigen får köra denna "nygamla" ledsträckning. Mer info. i form av bl.a ledkarta, för denna sträckning. Kommer även det att visas under länken Utfört Arbete.
 
*Ny klubbskoter. Ja då, ni läste rätt!!! RSK kommer att under kommande säsong 2015, kunna stoltsera med en alldeles ny klubbskoter! Denna investering kunde bli verklighet genom till största del av dom pengar som byns föreningar, kan söka genom vindkraftverken och dess årliga vinst. Denna investering är verkligen något som vi är mycket stolta, tacksamma och glada över att vi kunnat förverkliga. Är ni intresserade av att läsa mer om våran nya klubbskoter. Så går ni in på Ski-Doo´s hemsida och sök på: Ski-Doo WT 600 ACE 2015.
 
*20-års Jubileum 2015. Vi firar som bekant 20 år som klubb kommande år 2015. Vad kommer att hända då??
Utan att avslöja för mycket... så kan vi väl säga att under påskhelgen kommer detta, att uppmärksammas på ett eller annat sätt. Samt att ni kommer ha möjlighet att beställa ett exklusivt klädesplagg! Håll ögon och öron öppna.... Mer info. kommer inom kort här på hemsidan!!! 
 
*Ledbevis 2015. Inför kommande skotersäsong så kommer vi att prova några nya "grepp"...  Dessa försök är i 1:a hand tänkt för att minimera hanteringen av kontanter. Vi hoppas verkligen att så många som möjligt av er gamla som nya medlemmar, anammar detta och betalar in avgiften för 2015 års ledbevis direkt på vårat föreningskonto. Vi kommer nämligen därefter att skicka hem erat betalda ledbevis/medlemskort till er personligen. Det är både tids och administreringskrävande att sälja dessa ledbevis varje år. Dessa ledbevis är dock en stor och betydelsefull del i våran ekonomi. Som gör att vi år från år har möjlighet att via dessa pengar, tillgodose era behov i form av bra preparerade leder. Hoppas därför som sagt att ni tillmötesgår denna önskan och gör att våran klubb skall även i fortsättningen, utvecklas i fortsatt positiv riktning! Läs mer om just detta under länken Medlemsinfo.
 
*Trampning/sladdning. Även detta år så kommer det att behöva läggas ner en hel del arbetstimmar på våra ledsträckor. Detta för att vi alla skall kunna njuta av dom där oförglömliga turerna. Eftersom inflyttningen till byn och barnafödandet har fått sig en törn dom senaste åren... Samt att större delen av våran styrelse i RSK är spridda över hela vårt avlånga land. Så är det av största vikt och värde, att alla ni medlemmar försöker bidra med någon form av insats kommande vinter. Ni behöver bara höra av er till undertecknad, så får ni höra mera. Fortlöpande info. om trampning/sladdning, kommer att finnas under länken Ledstandard.
 
**EN eldsjäl kan inte göra allt... Men ALLA kan göra något!!**
 
Med dessa avslutande visdomsord, så vill jag önska er alla en fortsatt trevlig avslutning på skoteråret 2014! Samt (snart) hälsa er välkomna till vårat och RSK´s jubileums år 2015!!
 
 
Risbäcks Skoterklubb
Mikael Olofsson
Ordförande