Ordförande

Mikael Olofsson         mikaelolofsson22@hotmail.com  070-593 91 35  

                                   Ymersgatan 3  941 51 Piteå

Sekreterare

Helena Weidenbladh  helena.weidenbladh@hotmail.com  070-516 77 88  

                                   Sleipnergatan 21  165 58 Hässelby

Kassör

Örjan Denward         orjan.denward@gmail.com  073-748 04 58  

                                   Tavelsjövägen 4  120 59 Årsta

Ledamöter

Lars Kjellman             070-249 05 06  Centrumvägen 12  917 04 Borgafjäll

Fredrik Månström       freddeakare@gmail.com  070-367 27 44  

                                    Bäckaskog 205  882 91 Långsele

Suppleanter 

Niklas Edström          072-543 33 77   Arksjövägen 31   917 03 Risbäck

Frits Olofsson             073-836 81 11  Västsjö 203  917 03 Risbäck

Revisor

Sven Mattsson           mattsson.sven@hotmail.com  070-373 03 72  0942-400 04  

                                   Arksjövägen 10  917 03 Risbäck       

Webansvarig                     

Mattias Lindh              em-ma-li@hotmail.com  Södra Tresund 5  912 99 Vilhelmina 

 

Mailadress till klubben      risbackssk@hotmail.com